ĐỒNG HỒ CLAUDE BERNARD 10231.37R.TAPR1 – THÀNH PHÁT WATCH
Top